Ako správne vyčistiť fasádu?

Novostavbu spozná na prvý pohľad každý. Fasáda novostavby sa pýši dokonalým vzhľadom,  má sýte farby a nemá na sebe žiadne nečistoty. Bohužiaľ s postupom času farby blednú, nečistôt pribúda a fasáda nadobúda starošedý vzhľad. A práve fasáda je vizitkou každej budovy. Či už ide o súkromnú osobu, firmu, inštitúciu alebo výrobnú budovu, fasáda vždy klientovi napovedá, aký typ majiteľa ste. Preto by mali všetci majitelia domov alebo budov venovať pravidelnému čisteniu fasády dostatočnú pozornosť.

Čím môže byť fasáda znečistená?

Fasády môžu byť znečistené z dôvodu viacerých externých vplyvov. Najčastejšími dôvodmi sú:

 • Usadený prach, dym, priemyselný smog a blato
 • Vyblednuté farby pôsobením ÚV žiarenia, vplyvom dažďa alebo vetra
 • Znečistenie vandalmi – grafity alebo maľby
 • Plesne, machy alebo lišajníky
 • Soľné kvety alebo výkvety
Fasáda domu znečistená plesňou | pemtrade.skFasáda domu znečistená soľnými kvetmi | pemtrade.sk
Čistenie fasády Horvát predVyčistená fasáda, Žilina | pemtrade.sk

Prečo vyčistiť fasádu?

Hlavným dôvodom je samozrejme estetický vzhľad budovy, pretože zašednutá a špinavá fasáda nie je práve reprezentatívna. Obzvlášť zateplené fasády mávajú v technickej špecifikácii inštrukcie na ich čistenie raz za 3 až 5 rokov. Zateplenie totiž znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť. Výsledkom je, že najčastejšie severná strana domu býva veľmi často zarastená machmi alebo plesňami.

Pokiaľ fasádu nečistíme, vzniknuté kolónie mikroorganizmov nenávratne znehodnotia celú fasádu. Mikroorganizmy – riasy, čierne plesne a ich spóry, sú škodlivé pre zdravie človeka. Šíria sa vzduchom okolo celého domu, prenikajú aj dovnútra a vytvárajú nevhodné podmienky obzvlášť pre malé deti a starších ľudí. Čistá fasáda a pravidelné čistenie má však aj iné výhody:

 • Čistá fasáda dodáva domu na hodnote a pomáha pri predaji
 • Pri odstránení lišajníkov, machov a plesní sa zlepšuje vnútorná mikroklíma objektu
 • Pravidelne čistená fasáda má dlhšiu životnosť ako nečistená
 • Čistenie fasády je nutné vždy pred plánovanou rekonštrukciou objektu
Potrebujete poradiť s impregnáciou vašej fasády alebo budovy?
 • maximálna ochrana pred vodou

 • poradíme vám

 • so zárukou 8 rokov

šipka

Možnosti čistenia fasády

Čistenie fasády nie je nič zložité, ak použijete na nečistoty správnu techniku. V dnešnej dobe sú už k dispozícií špeciálne technológie pre čistenie fasád a iných stavebných povrchov, ktoré sú ale pre bežného používateľa príliš drahé na to, aby sa mu to oplatilo kúpiť a použiť iba raz za čas. Preto sa celkom určite oplatí kontaktovať pre vyčistenie fasády špecializovanú firmu, ktorá dokáže odstrániť starú zašlú špinu a dokáže si poradiť aj s grafitmi, resp.grafitty prevenciou.

Aké sú teda možnosti čistenia fasády:

 • Čistenie fasády vysokotlakou vodou

 • Čistenie fasády vodou a rotačnou kefou

 • Čistenie fasády pieskovaním

 • Čistenie fasády suchým ľadom

Profesionálne čistenie fasády bytového domu | pemtrade.sk
Čistenie a renovácia fasády rodinného domu | pemtrade.sk

Čistenie fasády vysokotlakou vodou

Táto metóda je veľmi účinná pri fasádach znečistených prachom, pavučinami, blatom alebo inými mechanickými nečistotami. Na čistenie je potrebné použiť vysokotlakový čistiaci stroj a  čistú vodu. Vysokotlakové zariadenie sa jednoducho pripojí na hadicu s vodou, zapojí do elektrickej zásuvky a môžete začať čistiť. Vysokotlakový vodný lúč môže byť ale pri neodbornom používaní nebezpečný.

Nikdy sa s ním nesmie mieriť na osoby, zvieratá, elektrické vedenie, elektrické prístroje pod napätím ani na wapku samotnú. Tryskou čistíme fasádu vo vzdialenosti min. 15 cm od fasády a viac, pretože pri menšej vzdialenosti majú trysky príliš vysoký tlak a môžu fasádu mechanicky poškodiť.

Čistenie fasády od biologického znečistenia (riasy, plesne,lišajníky…) je proces, ktorý si už vyžaduje použitie biocídnych, resp.fungicídnych produktov, ktoré musia byť vybavené potrebnými technickými listami a kartami bezpečnostných údajov. V prípade aplikácie na fasádu je tiež dôležité nie len samotné vyčistenie, ale aj konečný vizuálny efekt, t.j. aby bol po vyčistení povrch fasády zjednotený. Fľakatú fasádu by ste asi nechceli…

Na aplikáciu prípravkov sa tiež odporúča využitie profesionálneho dávkovacieho vysokotlakového bezvzduchového stroja Airless, čím zabezpečíme rovnomerné pokrytie povrchu prípravkom.

Potrebujete profesionálne vyčistiť fasádu vášej budovy?
 • rýchlo a maxiálne kvalitne

 • bez obmedzení výšky a plochy

 • so zárukou 8 rokov

šipka

Čistenie fasády vodou a rotačnou kefou

Pri tejto metóde sa využívajú špeciálne rotačné kefy rôznych druhov podľa typu fasády a druhu nečistôt. Znečistená fasáda je čistená šetrne bez rizika jej poškodenia. Na čistenie sa používa iba demineralizovaná voda, do ktorej sa podľa nečistoty pridáva koncentrovaný biologický alebo chemický čistiaci prostriedok.

Takýto roztok na seba viaže prach a iné nečistoty usadené na fasáde, rozpúšťa všetky organické nečistoty, odmasťuje fasádu a tak dochádza k jej hĺbkovému vyčisteniu. Vďaka tomu vydrží fasáda dlhšiu dobu čistá než je tomu pri bežnom čistení.

Týmto spôsobom možno odstrániť a vyčistiť fasádu aj od plesní, húb, machov, dymu, sadzí a iných mastných nečistôt.

Čistenie fasády rotačnou kefou | pemtrade.sk
Čistenie fasády pieskovaním | Pemtrade.sk

Čistenie fasády pieskovaním

Pieskovanie je tlakové čistenie fasády abrazívom – pieskom. Tento spôsob je síce veľmi účinný, ale veľmi prašný, pretože dokáže vytvoriť až niekoľko metrov veľký pieskový oblak. Podobnou metódou je využitie vysokotlakového vodného lúča s prisávaním piesku alebo tryskanie pod vodnou clonou, kedy sa k abrazívu pridáva voda až v koncovej tryske.

Najnovším spôsobom je systém, ktorý unáša zmes piesku a vody prúdom stlačeného vzduchu priamo k čistenej ploche.

Čistenie fasády suchým ľadom

Fasády je možné čistiť aj pomocou suchého ľadu. Toto inovatívne čistenie je obzvlášť šetrné a odstráni z povrchu aj zažraté nečistoty. Je to spôsob priemyselného čistenia znečistených povrchov pomocou otryskávania suchým ľadom, pri ktorom pevné čiastočky suchého ľadu (tzv. pelety) sú pomocou stlačeného vzduchu a špeciálneho dávkovacieho zariadenia aplikované na čistený povrch. Suchý ľad má teplotu približne -78°C.

Pri akcelerácii čiastočiek ľadu (peliet) proti čistenému povrchu dochádza vplyvom rozdielnych teplôt médií k termálnemu šoku, ktorý spôsobuje narušenie väzieb medzi podkladom a odstraňovanou vrstvou. Čiastočky suchého ľadu, ktoré dopadajú vysokou rýchlosťou na čistený povrch a tlak vzduchu odstránia nečistotu bez abrazívnych účinkov na čistený povrch.

Táto metóda je veľmi šetrná a jemná k životnému prostrediu.

Čistenie fasády suchým ľadom | pemtrade.sk